Svergies Riksdag Betänkande 2014/15:SkU6 Minskat svartarbete i byggbranschen

Ärendet är avslutat. Debatterades: 4 december 2014. Beslutades: 4 december 2014

Personalliggare införs på byggarbetsplatser i Sverige. Syftet är att motverka svartarbete och förbättra konkurrensen. De som bedriver byggverksamhet ska anmäla till Skatteverket när de påbörjar byggverksamhet och de ska föra elektroniska personalliggare. Byggherrarna ska dokumentera personuppgifter för de personer som arbetar i verksamheten. Skatteverket ska kunna göra oannonserade besök på byggarbetsplatser för att kontrollera personalliggaren.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag.

Utskottets förslag till beslut:
Bifall till propositionen.

Läs mer på Sveriges Rikdag