Coriq I3 Archive

En applikation som sparar utskrifter skapade i Movex till Streamserve.  De så kallade strömfilerna skickas till Coriq i3 Archive och där läggs nycklar in i filen därefter skickas den vidare till Streamserve, detta gör att vi kan hitta de olika pdf dokumenten senare med hjälp av de sök nycklar man sagt till applikation att leta efter.
Sedan är det enkelt att söka upp dokumentet via våran applikation eller direkt i Movex/M3 som pratar med Archives webbservice.

  • Uppfyller bokföringskrav

    Fakturor o.d. måste sparas i minst 7 år

  • Lätt att hitta dokument

    Ange bara söknycklar och klicka. Välj bland träffarna.

  • Enkelt att anpassa

    Du bestämmer själv vilka dokument som skall sparas och vad som skall vara sökbart i dem ( fakturanr, kundnamn, faktureringsdag o.s.v.)