Lagerlösning

Vi byggde denna applikationen till en större leverantör i Sverige, sedan en tid tillbaka som fortfarande används idag.
En lagerlösning skall göra så mycket och ändå vara enkel så att användaren förstår vad som skall göras. Vår lagerlösning är byggd som alla andra applikationer vi gör på Coriq I3, vilket innebär kort att det är en webb-baserad applikationslösning. Med applikationslösning menar vi att det inte är en webbsida utan en applikation, vilket innebär att du får en känsla som om det vore en klientapplikation i  Microsoft Windows som sortering, klipp och klistra, drag och drop, navigera och språkhantering. Sedan är det en molntjänst så du slipper installera applikationerna på någon av datorerna.

Varje moment i lagerlösningen ligger på en huvudsida samt några sidopaneler för specifika uppgifter, som kan göras på huvudsidan. Alla funktioner är samlade i ett rollbaserat menysystem där alla sidor är åtkomliga för den som loggat in.

Den är byggd, sida för sida, vilket gör det enkelt att underhålla lägga till ändra eller ta bort funktioner som effektiviseras under årens lopp.

 • Leveransbevakning

  Håll koll på när leveranser aviseras ifrån kund, planera godsmottagning utefter behov av plockning

 • Godsmottagning

  Mottagning i lagerlösning innan mottaget skickas till affärsystemet

 • Selektering

  Vilka leveranser skall plockas och packas idag, välj ut leveranser med hjälp av olika filter.

 • Tull

  Integrerat med ert tull system gör det hela mycket mer effektivt

 • Plocksystem

  Till en kund har vi integrerat med deras Automatlager, bestäm i systemet vad som skall plockas med automatik eller för hand.

 • Leveranssökning

  Följesedlar, transport etiketter, leveranssökning är andra funktion som finns