Snöskottning med beräkningsmodul för körd yta i infom8

Med snöskottningsmodulen skapar man arbetsytor, när man sedan kör i dessa med de olika maskinerna så beräknas tid- och materialåtgången automatiskt och man får ett bra underlag till fakturorna.

Systemet hanterar priser på röda dagar, helger, nätter eller kvällar för alla dina kunder.

Inga mer tid / material / papperslappar eller Excel-beräkningar i efterhand på de olika kundernas områden.

Titta på gamla körningar, vem var där och hur lång tid.

 • Kunder

  Till kunderna kopplas rutter och arbetsytor, efter detta är det bara att köra ut och skotta.  Starta rutten i mobilen , se var dina kollegor har skottat och ha koll på om ett område måste skottas igen.

 • Rutter

  En rutt är en indelning på de olika områdena som kunder har.  Du behöver egentligen inte ha koll på vilken rutt ni kör, systemet räknar tiden på området och kund.

 • Skottningsytor

  Rita in ytorna som skall skottas på en karta.

 • Material

  Systemet håller koll på sand- och/eller saltåtgång per kund/område.

 • Allmän beskrivning

  Lämpligt för snöskottningsföretag.

  Många olika områden, kunder och gårdsskottningar.

  Automatiska tid- och materialberäkningar i systemet.

 • Fördelar

  Automatisk loggning på område.

  Förbrukad tid.

  Förbrukat material.

  Pris-matris kvällar, nätter och helger.

  Rapport på använd tid/material  per kund och period.

 • Detalj

  Enkelt att använda.
  Start / Stop i mobilen.
  Lägg till material på körning i mobilen.
  Koll på områden när de skottades.

Snöskottningsmodul

Snöskottningsmodulen använder sig av olika moduler i infom8, den är integrerad med bl.a. kunder, helg, material, inventarier och prismatris- modulerna i infom8.

Avancerade uträkningar

Detta gör att du kan känna dig trygg med att din faktura är rätt uträknad både för dig och för kunden.

Rapporter

Svåra att svara på var när hur? Inte längre – ta ut rapporter och du har svaret på allt du behöver.

Materialspecifikation

Lägg till de material du använder i systemet. sen kan du lägga till förbrukning på de olika materialen i mobilen på rundan du kört

Webbaserad molntjänst

Snöskottning / infom8  är en webbaserad molntjänst, detta innebär för dig att systemet alltid är tillgängligt och vi tar hand om din data. Ingen installation behövs bara en webbläsare. Snöskottningsturer registrerar du sedan i våran app med hjälp av din smartphone.