Coriq I3 och dess komponenter

Applikationerna i portalen pratar med portalen som startar flödesmotorn som hittar rätt direktiv att köra för knappen eller funktionen som användaren har valt.

Direktivet är en XML fil som tolkas av flödesmotorn och utför de instruktioner som står i den, kan vara att öppna en fil på disk, koppla upp mot en databas och köra en SQL fråga, skapa ett word-dokument, en PDF-fil, e-posta rapporter till kunder, kolla FTP-server efter filer, tanka ner eller upp filer från FTP, kopiera filer, zippa filer eller kataloger, läsa in Excelblad till en databas.

 • Applikation

  Byggs i ett Javascript-ramverk från DHTMLX. Vi har gjort anpassningar i ramverket så att applikationerna passar att köra i Coriq i3 Portal som bland annat innehåller användarrättigheter, alarmvarningar och menysystem.

 • Portal

  Användarhantering, applikationsmenyer och språkhantering är några av de delar portalen hjälper applikationerna med, all kommunikation mellan applikationen går via portalen.

 • Flödesmotor

  Motorn som kör  integrationen mellan applikation och underliggande datalager som kan vara en blandning av olika saker som t.ex. filer, ftp, e-post, TCPIP-meddelande, databaser eller pluginer.

 • Direktiv

  XML-fil om beskriver en specifik flödesintegration mellan en eller flera destinationer.

 • Plugin

  Det som inte kan lösas i flödesmotorn läggs i en plugin som kan användas i vilket flödesintegration som helst.

 • Webbläsare

  Portalen och Applikationer stöds av webbläsarna Safari, Edge, IE, Chrome, Firefox.

 • Språkhantering

  Portalen stödjer språkhantering. Språk styrs från vilket språk användaren har inställt i sin webbläsare

 • Filuppladdning

  Dra filer direkt in i webbläsaren ifrån skrivbordet.

 • Alarm

  Alarm på fel eller andra händelser som måste uppmärksammas av användaren.

Coriq I3 Portal – Applikation

Sidor görs i Microsoft  .Net och de körs först på serversidan för att sedan byggas upp på klient sidan av ett Javascript-bibliotek som kommer ifrån DHTMLX. All kommunikation mellan sidor och server är Ajax-baserad, så sidor laddas 1 gång och data i sidor ändas allteftersom användare kör sidan, detta gör det så att webbsidan känns mer som en klientapplikation.

Coriq I3 Service

Eftersom flödesmotorn ligger och kör när den används av en användare som kör en applikation kan man inte köra saker då det inte finns någon användare

Här till höger är några av de servicetjänster som du kan använda tillsammans med Coriq I3, för att köra utan användare, när du designar din lösning.

Och kom ihåg att det är en enkel xml-fil som du kan läsa, kopiera för att använda på ett annat ställe för att hämta/lagra eller flytta data inom företagets olika system som du vill integrera med.

 • Service - Scheduler

  Schemaläggaren är bra på att göra saker på vissa tider, när andra sover, t.ex kl 03:00 på morgonen, ställa frågor emot databasen, skapa rapporter och mejla ut dem till dina chefer. Det är detta Schemaläggaren används till.

 • Service - MBM socket

  Har du en Movex eller M3 installation som skickar MBM till e-Collaborator, men du behöver skapa en Excel-rapport eller ett PDF- dokument och skicka till din kund varje natt. Då kan du skicka MBM filen till Coriq I3 MBM istället så kör vi de API:er/ webservices DB/SQL frågor som behövs för att skapa de dokument som du behöver skicka till kund

 • Service - MOM Socket

  Du placerar MOM socket mellan Movex och Streamserve ( Opentext ) för att arkivera och injicera meddelanden med mer data och med applikationen Coriq i3 Dokumentarkivet kan du ställa in och söka efter faktura eller andra dokument som MOM socket printar ut till din Streamserve.

 • Service - PLC Socket

  Har du en produktionsanläggning som du måste integrera med, då kommer du gilla PLC-Socket, eftersom det är exakt vad det är byggd för, skicka ett TCP/IP-baserad meddelande från PLC till PLC-socket. Hos en kund körs fotocell läsningen direkt till Coriq I3 som skiver ut dokumenten.

 • Movex / M3 API

  Orderläggning, hämta kunder, priser, integration emot webshop, med API:er kan du göra många integrationer emot både Movex och M3, Hämta spara företags information och ge den till era kunder.

 • WebService

  Gör ännu mer med webservice emot Movex / M3, när API:er inte längre kan så kan webservice, den kör panelerna A.B.C..D precis som en människa gör.

 • Excel

  När du behöver skapa Excel eller kanske läsa en Excel fil.

 • Word

  När du behöver skapa Word dokument

 • PDF

  När du behöver skapa PDF dokument.

 • SQL Bulk

  Behöver ni flytta data snabbt mellan två databaser, då kommer du gilla SQL bulk, eller vad sägs om 200.000 rader på 3 sekunder.

 • Soliditet

  Behöver ni köra kreditupplysning emot Soliditet, då har vi en plugin för det.

 • Valuta hanterare

  Hämta dagsfärska valutor ifrån ECB och importera de till t.ex Movex.

 • Download

  Download tankar ner bilder ifrån andra websiter

Coriq I3 Plugin’s

Brädda funktionaliteten ytterligare med de olika plugins som finns tillgängliga, du kan lätt lägga till funktionalitet som du behöver när du behöver den. Här är några av de plugins som finns. För att köra en plugin lägger man till 3 steg i flödet samt ett subflöde som styr hur pluginen skall hantera inkommande och utgående data.

Excel och SQL Bulk

När man kombinera Excel-import med SQL-bulk så kan man snabbt läsa in stora Excel filer till SQL-server och med Javascript-komponenterna för uppladdning, kan användaren enkelt dra in Excel-filen till webbläsaren för att snabbt och enkelt få dem inlästa i en databas, enklare blir det inte.

Download och Katalogläsare

Med Download tankar man t.ex. ner bilder från andra webbsidor och genom att kombinera det som skall tanka ner ifrån en databas med det som redan finns på disk så tankar man bara ner det man inte har.